Prijzen

 
Mocht u overwegen om pianolessen bij mij te volgen, geef ik altijd de mogelijkheid tot een proefles. Tijdens deze proefles kan een leerling zien hoe ik les geef en omgekeerd krijg ik een idee van het niveau en de interesses van de leerling. Een proefles kost 20 Euro en wordt terugbetaald als u besluit bij mij lessen te komen volgen. Het geld voor de proefles dient overgemaakt te zijn vóór de aanvang van de proefles naar rekeningnummer: NL86INGB0001347742 t.n.v. T.V. Novomirskaya.
 
De prijzen voor de pianolessen zijn hieronder weergegeven*.
Prijzen zijn per half uur, inclusief BTW en voor lessen bij mij aan huis.
 
Kinderen (jonger dan 21 jaar) :    € 25,00
Volwassenen                          :    € 29,50 (inclusief BTW)
 
Hierbij wordt uitgegaan van ½ uur les per week. Er wordt gestreefd naar 40 lessen per jaar. De vakantietijden worden in principe geregeld overeenkomstig die van het lager onderwijs in de plaats, waar de lessen worden gegeven. In individuele gevallen kan hier na overleg van worden afgeweken.
 
Ik werk met een lesovereenkomst, geldig voor 2 maanden en deze wordt zonder tegenbericht telkens automatisch met 2 maanden verlengd. Voor meer informatie over de lesovereenkomst verwijs ik naar bijgevoegde bepalingen voor volwassenen en bepalingen voor kinderen. Deze bepalingen maken deel uit van de lesovereenkomst die wordt afgesloten.
 
Speciaal voor leerlingen die onregelmatig lessen kunnen volgen, heb ik ook de mogelijkheid voor een lessenkaart van 10 lessen van 30 minuten. Deze blijft 10 maanden geldig vanaf de eerste les. De lessen kunnen in overleg opgenomen worden binnen deze periode en tot één dag van tevoren afgezegd worden. Een lessenkaart kost € 305 voor kinderen en € 345 voor volwassenen (inclusief BTW).
 
Het is ook mogelijk om lessen bij u aan huis te krijgen.
 
Voor meer mogelijkheden of vragen kunt u contact met mij opnemen.
 
*Prijswijzigingen voorbehouden.