20-05-2018

Privacyverklaring

Pianopraktijk Tatyana is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pianopraktijk Tatyana verwerkt de volgende persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Voor minderjarige personen vragen wij de gegevens en toestemming aan de ouder(s)/voogd.

Deze  persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pianopraktijk Tatyana verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Voor het opstellen van een overeenkomst tussen u en de Pianopraktijk
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Pianopraktijk Tatyana neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Pianopraktijk Tatyana verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pianopraktijk Tatyana gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pianopraktijk Tatyana. U kunt een verzoek daartoe sturen naar tnovomirskaya@hotmail.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pianopraktijk Tatyana neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via tnovomirskaya@hotmail.com.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze online dienst wijzigt of wetgeving verandert, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen belangrijke wijzigingen ook apart aan te kondigen.